CzemuNie

Kategorie
C

W życiu bym do teatru nie poszedł!

Jak tyl­ko poje­cha­łem do Pary­ża, to tego same­go dnia roz­bi­ła się księż­na Dia­na. Jak tyl­ko zaje­cha­łem do Lon­dy­nu, to w wan­nie uto­pi­ła się Whit­ney Houston. I tak sobie myślę, że chy­ba nie powi­nie­nem jeź­dzić za gra­ni­cę.