CzemuNie

Kategorie
C

Zamieszki w słoiku

.:: rekla­ma ::.

Hej, wrzuć garść ludzi­ków do jed­ne­go gara! Niech zro­bią sobie poje­by krzyw­dę! Naj­star­sza gier­ka ludz­ko­ści Pan-i-Słu­ga w arty­stycz­nej serii Jame­sa Cauty’ego „Rekon­struk­cja Małe­go Świa­ta — zamiesz­ki upchnię­te w sło­iku”. Teraz mogę się delek­to­wać do woli kome­dią nie­na­wi­ści, a jak mnie naj­dzie ocho­ta, to jesz­cze potrzą­snąć sło­jem. A co!

Gato

Doktor zhabilitowany w dziedzinie hedonistyki stosowanej. Dzięki wchłonięciu opium magnum subgeniuszyzmu wszedł na drogę transgresji, gdzie spotkał Jedyną i Prawdziwą Boginię, Eris. Od tego momentu nieustannie zmienia fryzury, wagę, figurę, skarpetki, tunele mentalne, zawody i adresy.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.