CzemuNie

Kategorie
C

Nędza

Przy wyj­ściu na powierzch­nię sta­cji metra od kil­ku dni mijam bil­l­bo­ard „Nędz­ni­ków”, nowe­go musi­ca­lu gra­ne­go w teatrze Roma. W tym sezo­nie nędz­ni­cy będą mło­dzi, uśmiech­nię­ci i zaje­bi­ście przy­stoj­ni.