CzemuNie

Kategorie
C

Mutuj albo giń

Myśle­nie racjo­nal­ne to nie­uda­ny eks­pe­ry­ment, z któ­re­go powin­no się stop­nio­wo rezy­gno­wać. Mutuj albo giń.

— Wil­liam S. Bur­ro­ughs

Dziś, w ramach ogło­szeń para­fial­nych, odda­ję głos Ada­mo­wi Zaret­sky i Tony’emu Allar­do­wi, opi­su­ją­cych zało­że­nia sztu­ki bio­ar­tu zaty­tu­ło­wa­nej „Muta­te od Die”, nawią­zu­ją­cej do kon­cep­cji Wil­lia­ma S. Bur­ro­ugh­sa . To fascy­nu­ją­co inspi­ru­ją­ca lek­tu­ra. Zapra­szam do tej Inte­rzo­ny.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.