CzemuNie

Kategorie
C

Prokuratorska psychologia kwantowa

Zała­twia­jąc spra­wę w Urzę­dzie Gmi­ny Moko­tów, na dru­gim pię­trze mijam pomiesz­cze­nia Pro­ku­ra­tu­ry Rejo­no­wej. Przy wej­ściu stoi straż­nik o kro­wim i otę­pia­łym wyglą­dzie, cha­rak­te­ry­stycz­nym dla ludzi po lek­kim wstrzą­śnie­niu mózgu. Obok nie­go na ścia­nie wisi ogrom­ny pla­kat, gla­nu­ją­cy każ­de­go peten­ta w twarz epi­sto­lar­nym taj­czi:

Milczenie NIE jest złotem!

Jedna uwaga na temat “Prokuratorska psychologia kwantowa”

Pozostaw odpowiedź flr Anuluj pisanie odpowiedzi

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.